REHABILITACIÓ

https://hsjdpalma.es/web/wp-content/uploads/2016/07/rehabilitacion_new.jpg

La Rehabilitació és l’especialitat mèdica responsable de la prevenció, diagnòstic i tractament de les persones amb condicions mèdiques incapacitant al llarg de totes les edats.

Té per finalitat la recuperació d’una activitat o funció perduda o disminuïda per traumatisme o malaltia.

Promociona l’autonomia personal del pacient amb la finalitat de que pugui recuperar el seu lloc en la societat.

Musculoesquelètica: programa de rehabilitació supervisat per un metge i dissenyat per a les persones amb discapacitats o deterioracions degudes a malalties, trastorns o traumatismes dels músculs o dels ossos. Aquests programes poden millorar la capacitat funcional, alleujar els símptomes i augmentar el benestar del pacient.

Neurorehabilitació: És una assistència integral i multidisciplinària dirigida a persones que han sofert una afectació derivada d’una lesió neurològica.

  • Lesió Medul·lar: tractem a les persones que han sofert una lesió en la medul·la espinal, com a conseqüència d’un traumatisme, malaltia o procés degeneratiu.
    La unitat de lesió medul·lar té com a principal objectiu la màxima recuperació funcional.
    L’abordatge és multidisciplinari, prestant especial atenció als problemes ortològics i de la pell (úlceres per pressió).
AMPLIAR INFORMACIÓ
  • Dany Cerebral: Treball de rehabilitació dirigit a persones amb dany cerebral adquirit (Traumatisme cranioencefàlic, Accidenti cervell vascular i tumors)
https://hsjdpalma.es/web/wp-content/uploads/2016/07/rehabilitacion1.jpg
https://hsjdpalma.es/web/wp-content/uploads/2016/07/rehabilitacion2.jpg
https://hsjdpalma.es/web/wp-content/uploads/2016/07/rehabilitacion3.jpg

Hospital SJD Palma


Carrer Sant Joan de Déu, 7 07007 Palma de Mallorca T.: +34 971 26 58 54

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40
07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54

Centre de Rehabilitació


Carrer Patronat Obrer, 19 07006 Palma de Mallorca T.: +34 971 46 16 02